Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Vrumona nemen we onze verantwoordelijkheid en denken we na over hoe we de uitdagingen waarmee de samenleving geconfronteerd wordt, kunnen omzetten in kansen. We zijn ons bewust van onze impact op het milieu en we kijken continu hoe we in kunnen spelen op behoeftes van onze klanten en consumenten. Bij het bereiden en verpakken van frisdrank is daarom voortdurende aandacht voor het efficiënt gebruik van de benodigde grondstoffen, verpakkingsmaterialen, water en energie. Afval en emissies worden indien mogelijk voorkomen, dan wel verminderd. Daarnaast belasten we onze directe omgeving zo min mogelijk. Het bieden van een gezonde en veilige omgeving heeft onze hoogste prioriteit.
glas

Bewust Frisgebruik

Consumentenbehoeftes veranderen naar gezonder en natuurlijker. Met onze nieuwe visie "Voor elke dorst een gezondere keuze" spelen we met gezondere en gedurfde keuzes in op de veranderende wens van consumenten.

Het is onze doelstelling om de hoeveelheid calorieën in onze producten met 15% te reduceren vóór 2020 (t.o.v. 2012).


Klik hier voor meer informatie over verantwoord frisgebruik.

Lees verder
voet

Verantwoord omgaan met mileu

Het is in ieders belang om goed om te gaan met onze planeet. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten, verpakkingen en processen houden wij daarom rekening met de impact op het milieu. Vrumona anticipeert op maatschappelijke signalen en wetenschappelijke inzichten en wil haar milieuprestaties continu verbeteren.

Vrumona is ISO 14001 gecertificeerd. Dit certificaat geeft aan dat het milieu management systeem van Vrumona aan objectieve kwaliteitseisen voldoet. Het beleid wordt vermeld in de milieubeleidsverklaring en de voorgenomen en gerealiseerde milieudoelstellingen worden gerapporteerd in het milieujaarverslag.


Klik hier voor meer informatie over energie en emissies, verpakkingen, water en afval.

Lees verder
hop

Duurzaam inkopen

Verantwoordelijke landbouw en inkoop van grondstoffen zijn nog nooit belangrijker geweest. Vrumona is een dochter maatschappij van Heineken N.V. en volgt het beleid van Heineken N.V. ten aanzien van verantwoorde inkoop van grondstoffen. Alle Vrumona leveranciers ondertekenen de leverancierscode en geven daarmee aan dat ze respectvol omgaan met mens en milieu.
Voor onze drankkarton verpakkingen kiezen wij voor FSC® gecertificeerd karton. Dit betekent dat het karton afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Op deze manier draagt Vrumona bij aan de bescherming van bossen wereldwijd.
Lees verder
handen

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid is een van onze strategische pijlers. Hiermee geven we aan dat we het belangrijk vinden om direct betrokken te zijn bij maatschappelijke thema’s die onze consumenten en klanten ook raken. 
Gedurende het jaar worden er momenten georganiseerd die in het teken staan van één van de bovengenoemde focusgebieden.  

Klik hier voor meer informatie over de maatschappelijke betrokkenheid van Vrumona.

Lees verder